Responsible Hospitality

Hos Bella Center Copenhagen har vi stort fokus på bæredygtighed og hospitality er kernen i alt, hvad vi foretager os.

For os er gæstfrihed mere end bare at yde den bedst mulige service og levere den højest mulige kvalitet til vores gæster og kunder. Det handler om at tage ansvar for vores relationer til andre ved at lytte til og reagere på vores interessenter, tage ansvar for den måde, vores virksomhed påvirker samfundet og miljøet på og være proaktive ved at bidrage til positive forandringer, hvor det er muligt.

Bella Center Copenhagen er en del af Bellagroup hvor der arbejdes ud fra begrebet Responsible Hospitality. Dette værdigrundlag betyder at vi altid bestræber os på at være være bæredygtige inden for alle vores forretningsområder, og dermed føre en 360 graders strategisk tilgang til bæredygtighed. Vi tror på at bæredygtighed er en ganske god forretning, der gavner miljø, mennesker og samfundet.

Drivkraften i vores forretning

Energibesparelser i Bella Center Copenhagen 
 
En af de mange bæredygtige tiltag har til formål at mindske det samlede energiforbrug i Bella Center Copenhagen. Som et led i processen har Bellagroup indgået et samarbejde med Schneider Electric A/S, der har hjulpet med at udarbejde en ny indeklimastrategi. Samarbejdet har muliggjort tracking af vores energiforbrug i specifikke områder i huset, hvilket har genereret værdifuld data, vi har kunne benytte til at optimere brugen af ressourcer samt til at sætte nye bæredygtige mål for energiforbruget.

Som en del af omstillingen til mere energirigtig drift er vores medarbejdere også blevet oplyst om energiforbrug og ressourceoptimering, således at de kan have det for øje i deres respektive arbejdsområder.
Responsible Hospitality

ISO Standards

I Bellagroup følger vi de to ISO-standarder 14001 og 20121 for miljøstyring og bæredygtige arrangementer, som er implementeret i vores interne ISO-ledelsessystem.

Ledelsessystemet består af en bæredygtighedspolitik sammen med formel dokumentation, der beskriver, hvordan vi arbejder på tværs af Bellagroup for at fremme en bæredygtig drift og nå de mål, vi har sat for os selv for at forbedre vores sociale og miljømæssige indvirkning.

Vores forbedringsmål for 2024 er fastlagt og fokuserer blandt andet på at øge vores anvendelse af vedvarende energi og reducere vores madspild.

Du kan se vores mål for 2024 her her

Vores bæredygtighedspolitik her her